Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı Blue Shield’in Türkiye temsilcisi oldu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Blue Shield’in Türkiye resmi temsilcisi olarak yetkilendirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı, silahlı çatışmalar gibi insan kaynaklı riskler ile deprem, sel ve yangın gibi doğal afet hallerinde tarihi binalar, müzeler, kütüphane ve arşivler gibi kültürel mirası korumak üzere çalışmalar yapan Blue Shield’in (Mavi Kalkan) Türkiye resmi temsilcisi seçilerek Türkiye Milli Komitesinin kurulmasına yönelik çalışmaları yapmakla yetkilendirildi.

Kâr amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan Blue Shield, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi), ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), ICA (Uluslararası Arşiv Konseyi) ve IFLA (Uluslararası Kütüphaneler Federasyonu) tarafından 1954 yılında Lahey’de imzalanan “Silahlı Çatışma Durumlarında Kültürel Varlıkların Korunması” sözleşmesinin 1999’da imzalanan 2. protokolü uyarınca kuruldu.

Blue Shield Uluslararası ve 2006 yılında kurulan Uluslararası Blue Shield-ICBS Komitesi ile onu oluşturan 5 sivil toplum kuruluşu (ICOMOS, ICOM, ICA, CCAAA, IFLA), kültürel mirasın silahlı çatışma ve afetlerden etkilendiği ülkelerde söz konusu mirasın korunmasına yönelik UNESCO ve ICCROM ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Ömer Dabanlı hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinde lisans eğitimi aldı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yapı Mühendisliği alanında yüksek lisansını, Restorasyon alanında da doktorasını tamamladı. 2011 yılından bu yana Fatih sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Üyesi olan Dabanlı, aynı zamanda İstanbul III. Nolu Koruma Bölge Kurulu üyesidir. Dabanlı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KURAM) kurucu müdürü olarak 2014-2020 yılları arasında görev yapmıştır.