FSMVÜ | Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uyg. Arş. Mrkz. (KURAM)
 
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Fiziko-Mekanik Laboratuvarı

Fiziko-Mekanik Laboratuvarı’nda doğal taş, suni taş, harç, sıva, tuğla ve ahşap örneklerin boşlukluluk, boşluk boyutu dağılımı, su emme ve kuruma, kılcallık, birim hacim ağırlık, görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk, nem miktarı gibi fiziki özelliklerinin belirlenmesine yönelik deney ve ölçümler yapılır. Bunlarla birlikte malzemelerin tuz kristallenme çevrimleri etkisindeki dayanımı, donma çözülme çevrimleri, ıslanma-kuruma çevrimleri, ısınma-soğuma, rötre, su buharı difüzyonu, tuz ve ultraviyole eskitme deneylerinde gösterdikleri davranışlar ve performansı belirlenir.  

Deney ve analizler:

 • Doluluk - Boşluk oranı tayini
 • Boşluk boyutu dağılımı tayini
 • Su emme (Ağırlıkça ve hacimce) ve kuruma hızının belirlenmesi
 • Birim hacim ağırlık tayini
 • Görünür yoğunluk, gerçek yoğunluk tayini
 • Nem miktarı tayini
 • Tuzda eskitme deneyi
 • UV eskitme deneyi
 • Donma - Çözülme deneyi
 • Su buharı difüzyonu tayini
 • Isıl özelliklerin tayini
 • Yoğunluk tayini

Cihaz ve donanımlar:

 • Etüv
 • İklimlendirme kabini
 • Sulu kesme makinası
 • Hassas terazi
 • Özgül ağırlık terazisi
 • Nem ölçme cihazı
 • Dijital sıcaklık ve nem ölçme cihazı
 • IR ve cam termometre
 • UV lamba
 • Mikrometre
 • Rötre ölçer
 • Isı tabancası
 • Yığın yoğunluk ölçüm cihazı (Kireç tipi)


 • https://kuram.fsm.edu.tr/resimler/upload/Untitled_Panorama2k2017-11-29-05-19-43pm.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi