Dr. Öğr. Üyesi İrem CERAN Müdür
0212 521 81 00 D: 6210 [email protected]
Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
* Yarı Zamanlı