Prof. Dr. Ahmet Refik ERSEN Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı

Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen, akademik hayatı boyunca restorasyon ve konservasyon uygulamalarında bilimsel temellerin oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına büyük katkılar vermiş ayrıca mimari konservasyon laboratuvarlarının ülkemizde kurulması ve işlerlik kazanması adına bir öncü olarak çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bu sebeple koruma alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli bilim adamlarından birisi olarak kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinden sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olduktan sonra, daveti geri çevirmeyerek, son iki yılını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde koruma alanında lisansüstü dersleri vermek ve ömrünü adadığı konservasyon laboratuvarlarından birisini daha kurmakla geçiren merhum Ersen, ağır sağlık sorunlarına rağmen, kuruluş sürecinin başından itibaren KURAM’ın başdanışmanı olarak çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Koruma alanında onlarca akademik proje, araştırma ve yayınları ile yine onlarca tarihi eserin korunmasında bizzat çok büyük katkıları olan hocamızın isminin bir şekilde yaşatılması gerekliydi. Bu anlamda, ülkemiz, üniversitemiz ve KURAM adına bir vefa borcunu yerine getirmek üzere, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla, KURAM bünyesindeki Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarına hocamızın ismi verilerek, laboratuvar “Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı“ olarak anılmaya başlanmıştır.