Geleneksel yapılardan alınan numunelerin temel kimyevi ve bir kısım fiziki deneylerinin yapıldığı Islak Kimya Laboratuvarı’nda, malzeme içeriğinin tanımlanması, geleneksel harçlarda agrega cinsi ve boyutları, bağlayıcı cinsleri, katkı türleri ve bunlara ait oranların belirlendiği deney ve analizler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca numuneler üzerinde bozulmaya sebep olan problemlerin tespiti, görsel tanımlama ve analizler de yapılmaktadır. Deney ve analizlerin amacı, malzemenin korunmuşluk durumunun, bozulma sebeplerinin ve içeriğinin belirlenerek bozulmaların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek ve yapılardaki özgün malzemelere uyumlu olarak kullanılacak onarım malzemelerinin içerikleri ile özelliklerine karar vermek ve diğer konservasyon ihtiyaçları için öneriler geliştirmektir.

Deney ve analizler:

 • Örneklerin malzeme, içerik,  tür ve korunmuşluk durumları açısından tanımlanması
 • Asit kaybı analizi 
 • Kızdırma kaybı (kalsinasyon) analizi 
 • Elek analizi 
 • Protein ve yağ testleri 
 • Tuz testleri 
 • İletkenlik ölçümü
 • Boya analizleri

Cihaz ve donanımlar:

 • Kül fırını
 • Etüv
 • Çeker ocak
 • Portatif emiş kolu
 • Saf su cihazı
 • Asit ve baz dolabı
 • Kimyevi maddelere dayanıklı mobilyalar
 • Kimya tipi elek seti ve elek sallama cihazı
 • İletkenlik ölçüm cihazı
 • pH metre (Masa tipi ve portatif)
 • Klor ölçüm cihazı
 • Santrifüj
 • Manyetik ısıtıcı - karıştırıcı
 • Balon ısıtıcılar
 • Sıcaklık - Nem ölçüm ve kayıt cihazları
 • Dijital maks.-min. termometreler
 • Vakumlu - Vakumsuz desikatörler
 • Analitik hassas teraziler
 • Ultrasonik banyo
 • Hassas teraziler