KURAM bünyesinde “Prof. Dr. Ahmet Refik Ersen Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı” kurulmuştur. Bu kapsamda ıslak kimya, fiziko-mekanik, petrografi, mekanik ve hasarsız test laboratuvarlarının kurulumları gerçekleştirilmiş ve faaliyetlere devam etmektedir. Laboratuvarda hem üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarında uygulamalı dersler verilmekte, hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü ile koruma alanındaki kurum, kuruluş ve özel sektörün koruma uygulamalarına yönelik ihtiyaç duyduğu teknik, deneysel, uygulama ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir.