Meslek İçi Eğitimler 2017

KURAM, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının idare ve denetimindeki vakıf kültür varlığı yapıların koruma projelerinin hazırlanması ve restorasyon uygulamalarının denetimi sürecinde çalışmakta olan teknik personelin (mimar, mühendis, sanat tarihçisi, arkeolog vb.) koruma bilincinin geliştirilmesi, koruma konusundaki bilgi ve birikimlerinin artırılması, geleneksel yapım tekniği ve malzemeler konusunda bilgilendirilmesi, koruma uygulamalarının bilimsel çalışmalar eşliğinde yürütülmesi ile korumada proje ve uygulama kalitesinin yükseltilmesi amacı ile 30 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında hizmet içi eğitim seminerleri düzenledi. Eğitim kapsamda, alanında uzman katılımcılara verilen teorik eğitimlerin yanı sıra, İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait restorasyon uygulama şantiyelerine teknik gezi düzenlenmiş ve uygulamalar yerinde gösterilerek anlatılmıştır.