Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA), 2012 yılı 2. Aşama proje çağrısı kapsamında yapılan başvuruların sonuçları 28 Haziran 2013 tarihinde açıklandı. Başvuru yapılan 414 proje arasından seçilen 88 proje arasında Üniversitemizin 2 projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

“Vakıf Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesi, Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde; “Yönetici Denetçi ve Son Kullanıcı Bilişim Akademisi” projesi ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projemiz ile ilgili bilgiler;

“Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi”

Projenin Amacı:
Vakıf kültür varlıkları restorasyon çalışmalarında kalitenin arttırılması; Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat ve Sanat Eserleri, Halı ve Hat Sanatları Müzeleri koleksiyonlarında bulunan taşınabilir kültür varlıklarının, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin çağdaş ve bilimsel olanaklara kavuşturulması; İstanbul kültür varlığı alanında, mevcut paydaşların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitenin arttırılması; ihtiyaç ve talebe göre kültür varlığı alanındaki paydaşların ihtiyaçlarının cevaplanması projenin temel amaçlarındandır.