Tarihi Yapılarda Kapiler Nem Sorunu

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında Ocak 2017'de imzalanan protokol ile Tarihi Yapılarda Kapiler Nem Sorununun Çözülmesinde Yeni Teknolojilerin Etkinliği​nin Araştırılması Projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Proje ile geleneksel yöntemlerle giderilemeyen kapiler nem sorununun özel sektör tarafından geliştirilen son teknoloji elektrofiziksel şarj nötralizasyon sistemine sahip cihazlar ile minimum müdahale prensibine uygun yaklaşımla kalıcı olarak çözümlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, üçer aylık periyotlarda yapı üzerinde yürütülen incelemelerde IR kamera ve elektrikli termo higrometre gibi hasarsız ölçüm cihazları kullanılmakta ve yapılardan alınan numuneler KURAM bünyesindeki laboratuvarlarda analiz edilerek teknolojinin kuruma konusundaki etkinlik durumu araştırılmaktadır.

Çalışma kapsamında; İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Sinanpaşa Camii, İstanbul, Fatih'te bulunan Rüstempaşa Medresesi, İstanbul, Zeytinburnu'nda bulunan FSMVÜ Topkapı Kampüsü (Yenikapı Mevlevihanesi) Merkez Kütüphanesi ve İstanbul, Fatih'te bulunan Gül Camii üzerinde araştırmalar devam etmektedir.