Tarihi yapılarda kullanılan malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesine duyulan ihtiyaçlarla birlikte numune alımındaki güçlükler ve kısıtlamalar sebebiyle hasarsız test sistemlerine ihtiyaç artırmıştır. KURAM Hasarsız Test Laboratuvarı’nda, laboratuvar ortamında ve yerinde (in-situ) hasarsız test yöntemleriyle bilgiler toplayabilecek sistemler bulunmaktadır. Bu kapsamda doğal taş ve tuğladan yapılan yığma yapılarda taş ve harcın birlikte gösterdiği davranışın belirlenmesi için yapılan flat-jack deneyi, schmidt çekici testi ve ultrasonik geçiş hızı deneyi gibi deneylerle yapı malzemelerinin basınç mukavemeti, elastisite modülü ve poisson oranı gibi mekanik parametreleri yüksek bir hassasiyetle belirlenebilmektedir. Malzeme deneylerine ek olarak yapı bazında da önemli bilgiler sağlayan ve yapıların dinamik parametrelerinin belirlenmesi açısından önemli bir teknik olan Operasyonel Modal Analiz (serbest titreşim) ile de yapılar hakkında önemli dinamik parametrelerden olan doğal frekanslar/periyotlar, modlar ve sönüm oranı gibi bilgiler elde edilmektedir. Ayrıca yapılarda rutubet, nem vb. problemlerin teşhisi için termal kamera, yüzey ve derinlikten nem ölçme cihazları kullanılarak veriler toplanmakta, yer ve yapı radarlarıyla (GPR) zemin ve yapı içindeki durum analiz edilmektedir.

Deney ve analizler:

 • Ultrases deneyi
 • Çift Flat - Jack deneyi
 • Tekli Flat - Jack deneyi
 • Kayma deneyi
 • Operasyonel modal analiz (Titreşim) deneyi
 • Dinamik elastisite deneyi
 • Schmidt sertlik deneyi
 • Mohs sertlik deneyi
 • Renk analizi

Cihaz ve donanımlar:

 • Operasyonel modal analiz seti
 • Üç eksenli ivme ve hız ölçerler
 • Sayısallaştırıcılar
 • GPS
 • Ultrases deneyi seti
 • Schimidt çekici
 • Mohs sertliği seti
 • Flat - Jack seti
 • Deformasyon ölçerler
 • Hidolik pompa
 • Datalogger
 • Termal kamera
 • Yüzey nemi ölçme cihazı
 • Duvar içi nem ölçme cihazı
 • GPR (Yer ve yapı radarı)
 • Colorimeter (Renk ölçüm cihazı)