8. Uluslararası KERPİÇ'2020 Konferansı FSMVÜ KURAM Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

UNESCO, ICOMOS ve ISCEAH misyonu doğrultusunda, FSMVÜ Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi (KURAM) ve Kerpiç Akademi & Kerpiç Network ortaklığında 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen “Sağlıklı Binalar: Toprak Malzemenin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Mekânlar Elde Etme Konusundaki Rolü” temalı 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı’nda Türkiye ve dünyadan birçok uzman isim bildiri sundu.

Konferansın 26 Kasım 2020 tarihindeki açılışta Konferans Eş Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral ve Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy gerçekleştirdi.

“Ucuz ve erişilebilir olan toprağın farkına varmalıyız.”

İnsanlığın küresel ısınma ve yol açtığı iklim değişikliği gibi yıkıcı etkilerle baş etmeye çalıştığı günümüzde Covid-19 salgını gibi acı tecrübelerle sonucu tabiat ile bağını yeniden sorgulama imkânı bulduğunu söyleyen Konferans Eş Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı, bu süreçlerin insanları sürdürülebilir doğal binalar ve doğal-geleneksel yapı malzemelerine daha fazla ilgi duyar hale getirdiğini ve özü olan toprağa dönüşüm yolları üzerinde daha fazla kafa yormaya başladığını kaydetti.

Yüzyıllar boyunca barınma ihtiyacını doğal malzemeler ve geleneksel bina inşa ederek karşılayan insanoğlunun, günümüzde çimento ve çelik gibi endüstriyel yapı malzemelerine mahkûm edilmiş olmasının dikkat çekici olduğunu belirten Dr. Dabanlı, “Kadim inşa kültürü ve malzeme bilgisini unutan insanlık günümüzde en ücra köyde bile çimento olmadan herhangi bir bina yapamaz hale geldi. Bu öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın yolu kadim kültürümüzü anlamak ve bugünkü küresel ekonomik sistemi sorgulamaktan geçmektedir. Bugün 1 kilo çimento üretmek için atmosfere 1 kg karbondioksit salındığı dikkate alındığında beton endüstrisine mahkûm olmak yerine her yerde ucuz ve erişilebilir bir malzeme olan toprağın farkına varmanın ne derece önemli olduğu aşikârdır.” ifadelerini kullandı.

Konferans Başkanı, kırk yıldan uzun süredir kerpiç üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Bilge Işık, yapı malzemesi olarak kerpicin sağlıklı, ucuz, depreme dayanıklı oluşu ve enerji tasarrufu sağladığı yönündeki görüşlerini ülkemizden ve dünyadan sunduğu örnekler üzerinden dile getirdi.

İki gün boyunca Zoom platformu ve KURAM YouTube kanalında düzenlenen 8. Uluslararası Kerpiç Konferansı’nda Türkiye, İran, Norveç, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Peru olmak üzere 8 ülkeden 56 araştırmacı bildiri sundu. FSMVÜ’den Prof. Dr. İbrahim Numan, İran’dan Prof. Dr. Mehrdad Hejazi, Suudi Arabistan’dan Prof. Dr. Hisham Mortada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Rafet Çavuşoğlu ve Mısırlı Mimar Mohamed AlRafei kerpiç yapı deneyimleri üzerine yaptıkları davetli konuşmalarda bilgi paylaşımında bulundular.

Etkinliğe katılan ve katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür ederiz.