İleri aletli analiz laboratuvarında SEM-EDS ile doğal taşlar, geleneksel harçlar, sıvalar, bağlayıcılar ve boyalarda içerik tayini yapılmaktadır. Bu analizlerle, çok az miktardaki numunelerle bile hassas kimyevi sonuçlar elde edilmekte ve malzemelerin niteliği belirlenmektedir. Böylece, özellikle özgün malzeme üzerinde yapılan incelemeler sonucunda onarımda kullanılacak malzemelerin içeriği ve özelliklerine karar verilebilmektedir. 
 
Deney ve analizler:
• SEM (Scanning Electron Microscopy) ile görüntüleme ve görüntü  
              üzerinde EDS (electron dispersive spectroscopy) analizi ile element            
              analiz ve haritalama yapılmaktadır. 
 
Cihaz ve donanımlar:
• Hitachi SU3500 
• Oxford EDS