KURAM Mesleki Sınav Merkezi Projemize AB’den destek

Koruma ve restorasyon uygulamalarının kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan KURAM Mesleki Sınav Merkezi (KURAM Vocational Test Center) Projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2019 yılında açılan “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” altında finanse edilen “Voc-Test–III Hibe Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

28 Eylül 2020’de imzalanan sözleşme ile başlayan proje Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi KURAM, Yeryüzü Mühendisleri Derneği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülecektir.

Proje kapsamında, mesleki sınav merkezi kurulması, MYK sınav ve belgelendirme çalışmaları yürütülerek TÜRKAK akreditasyonu alınması, koruma ve restorasyonla ilgili mevcut ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesi ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projeyle kurulacak KURAM Mesleki Sınav Merkezi’nin, kültürel mirasın korunması alanında yapılacak sertifikasyon çalışmalarında öncü bir kurum olması hedeflenmiştir.

KURAM’ın kültürel miras alanında faaliyet gösteren nitelikli personel kültürünü yaygınlaştırma çabaları, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi ile güçlenmiştir. KURAM LONCA, alanın sorunlarını anlamak için iyi bir başlangıç noktası oluşturmuş ve proje esnasında düzenlenen toplantılar kültürel varlıklarının korunması alanında sertifikasyona önemli derecede ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Belgelendirmeye duyulan ihtiyacın temel amacı restorasyon uygulamalarının kalitesini artırmak ve sertifikalı iş gücü ile nitelikli işleri buluşturmaktır.