İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi için Mal Alımı İhale İlanı

                                                                     

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM)’da TR10/18/YMP/0051 Kodlu KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 12/A Beyoğlu/İSTANBUL adresinden veya kuram.fsm.edu.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 17/04/2019 – 13:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.fsm.edu.trkuram.fsm.edu.tr ve www.istka.org.tr  yayınlanacaktır.

Teklifler, 17/04/2019 tarihinde, saat 14:00’da ve Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 12/A Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

İHALE DOSYASI