İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi Mal Alımı İhale Sonuç İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR10/18/YMP/0051 Kodlu KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi Kapsamında Mal Alımı İhalesi için 18.03.2019 tarihi saat:14.00’ da açık ihale yapılmıştır. Lot-2 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Cihaz Alımı için ihaleye KDV Dahil 267.860,00 TL tutarında teklif veren ANT TEKNİK Cihazlar Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin uhdesinde kalmıştır. Lot-1 FT/IR Spektrometresi Cihaz Alımı ve Lot-3 Ahşap Atölyesi Malzeme ve Ekipman Alımı için firmalardan gelen teklifler mevcut azami bütçenin üzerine kaldığı için ihale sözleşmeye bağlanamamıştır. Alımlarla ilgili tekrardan 17.04.2019 tarihinde, saat 14.00’da ihale yapılacaktır.