KURAM Mal Alımı İhale Sonuç İlanı

Sözleşme Tarihi: 20.05.2019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile TR10/18/YMP/0051 Kodlu KURAM LONCA: İstanbul Geleneksel Sanat ve Zanaat Atölyeleri Projesi Kapsamında Mal Alımı İhalesi için 17.04.2019 tarihi saat:14.00’te açık ihale yapılmıştır. Lot-1 FT/IR Spektrometresi Cihaz Alımı için ihaleye KDV Dahil 326.978,00 TL tutarında teklif veren TETRA Teknolojik Sistemler A.Ş.’nin uhdesinde kalmıştır. Lot-2 Ahşap Atölyesi Malzeme ve Ekipman Alımı için firmalardan gelen teklifler mevcut azami bütçenin üzerine kaldığı için ihale sözleşmeye bağlanamamıştır.