Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri
Duyuru Arşivi
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri

Seminer Konuları:

•          Kârgir yapıların rölöve ve restitüsyon-restorasyon projeleri hazırlanma, araştırma ve onay süreçleri (proje metodolojileri)

•          Kârgir yapı restorasyon uygulamalarından örnekler (koruma ve onarım teknikleri)

•          Kârgir yapılarda strüktürel bozulmalar ve sağlamlaştırma teknikleri

•          Kârgir yapı malzemeleri ve bileşenlerinin konservasyonu (analitik rölöve çalışmaları, malzeme analiz raporları ve koruma-onarım teknikleri)

•          Yeniden işlevlendirme örnekleri

•          Kârgir yapılarda bezeme teknikleri ve bezeme konservasyonu

•          Doğal taş, tuğla, kerpiç, sıva ve boyalara ilişkin özel araştırmalar

•          Tarihi yapıların belgelenmesi ve onarımında kullanılan yeni teknolojiler

•          kentsel/kırsal alanlar ve arkeolojik alanlarda yürütülen çalışmalar

olarak belirlenmiştir.  • http://kuram.fsm.edu.tr/resimler/upload/Afis6502015-11-25-11-19-35am.jpg

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi